Aktualności / Opracowanie “Strategii finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstwa Lahma Sp. z o.o.”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi doradczej w zakresie opracowania “strategii finansowania działalności eksportowej”. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Całość do ściągnięcia poniżej(PDF).