Zapytania o produkty kieruj do
Robert Olszański
tel. 0 604 213 048
robertolszanski@lahma.pl
W kwestiach płyt budowlanych jak również wellness & SPA.
Anna Pogoda
tel. 0 604 227 553
annapogoda@lahma.pl
W zakresie wellness & SPA oraz wycen i kosztorysów inwestorskich.
Zarząd
Robert Olszański
Prezes Zarządu
Dział Sprzedaży i Marketingu
Robert Olszański
tel. 0 604 213 048
robertolszanski@lahma.pl
Anna Pogoda
tel. 0 604 227 553, 12 278 38 29
annapogoda@lahma.pl
Księgowość
Beata Suder
tel. 0 606 459 316, 12 278 38 29
beatasuder@lahma.pl
Lahma Sp. z o.o.
Lahma Sp. z o.o.
(dawna nazwa wedi Polska Sp. z o. o.)

ul. Bocheńska 11/2A
32-005 Niepołomice
tel. 12 278 38 29
tel./fax 012 278 38 25

Adres magazynu dla załadunków:
Lahma Sp. z o. o.
Staniątki 245,
32-005 Niepołomice
KRS 0000089305, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 678-27-76-403, Kapitał Zakładowy: 1 500 000 PLN
Unia
Przedsiębiorstwo Lahma Sp. z o.o. o otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa Lahma Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”