Aktualności / Opracowanie “Analizy zobowiązań podatkowych na rynkach niemieckim i francuskim oraz przygotowaniem wzorów umów handlowych.”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi w zakresie opracowania “Analizy zobowiązań podatkowych na rynkach niemieckim i francuskim oraz przygotowaniem wzorów umów handlowych”. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Planowany termin realizacji usługi: do 25 czerwca 2014 roku.