Aktualności

Opracowanie “Analizy zobowiązań podatkowych na rynkach niemieckim i francuskim oraz przygotowaniem wzorów umów handlowych.”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi w zakresie opracowania “Analizy zobowiązań podatkowych na rynkach niemieckim i francuskim oraz przygotowaniem wzorów umów handlowych”. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.  więcej »
 
 
Opracowanie usługi “Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi w zakresie “ Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi”. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.  więcej »
 
 
 
Usługa: “Wydruk folderu firmowego”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi: “Wydruk folderu firmowego””. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.  więcej »
 
 
Opracowanie “Strategii w zakresie określenia wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych.”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi doradczej w zakresie opracowania ““Strategii w zakresie określenia wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych.””. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.  więcej »
 
 
 
Opracowanie “Strategii finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstwa Lahma Sp. z o.o.”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi doradczej w zakresie opracowania “strategii finansowania działalności eksportowej”. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6. więcej »
 
 
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6. więcej »